Úvodní strana Vademecum | Ostravské muzeum

Sbírky historie a umění Sbírky živé a neživé přírody

Depozitáře Ostravského muzea obsahují předměty značné historické hodnoty. O jejich sběr a zachování jako bezprostředního svědka minulosti se snažili naši předkové od 70. let 19. století. Od té doby můžeme obdivovat krásu lidského umu a krásy okolní přírody dodnes. Sbírky historie, umění a sbírky živé i neživé přírody představují exponáty velkého časového rozpětí od prehistorie po současnost a vztahují se k regionu Ostravska, z nichž mnohé dosahují významu světového dědictví. Nezbytnou součástí práce s hodnotami uloženými v paměťových institucích je bezpochyby prezentace tohoto hmotného a nehmotného odkazu veřejnosti. Nyní jsou díky postupné digitalizaci dveře depozitářů otevřeny, aby se staly zdrojem vzdělávání, rozvoje odborných znalostí i inspirací pro volný čas.

www.ostrmuz.cz